Bevaringsudvalget

Museet ledes af et udvalg under Hammelev oldermandslaug.

Det hedder bevaringsudvalget

Som er:

Jonna Schneider

Henry Slemming

Aage Kildahl

Jens Erik Johnsen